ALGEMENE VOORWAARDEN

1. OFFERTES​ 

Offertes zijn geheel verblijvend, tenzij anders is vermeld. ​ 

Het aanbod tot aangaan van een opdracht in de vorm van een offerte vervalt na 14 dagen van rechtswege. 

 2. BOEKINGEN EN OVEREENKOMST​ 

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van de fotograaf. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden, en mag dus ook per e-mail. 

De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omgeschreven naar eigen technisch en creatie inzicht uit te voeren.  

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang je per mail een factuur. De betaling moet op de dag van de shoot voldaan zijn. Zodra de betaling is voldaan, is jouw boeking definitief. Als er geen of een onvolledige betaling is ontvangen, wordt de shoot door de fotograaf geannuleerd.

De prijzen zijn exclusief reiskosten, tenzij anders afgesproken.

De fotoshoot kan tot 7 dagen vooraf kosteloos geannuleerd worden. Tot 24 uur voor de fotoshoot worden er 50% van de kosten gefactureerd. Bij last minute annulering of no-show moet helaas het hele bedrag worden gefactureerd. Annuleringen dienen altijd schriftelijk per mail gedaan te worden.

 3. LEVERING​ 

De foto's worden niet eerder geleverd dan na de betaling. De levertijd na betaling kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.​ 

RAW bestanden worden niet geleverd aan de opdrachtgever. Ook beslist de fotograaf welke bestanden wel en niet geleverd worden.    

De foto’s zijn eigendom van Jet Couzijn Photography en kunnen op de website of op social media worden gebruikt.   

De foto’s mogen niet worden gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij anders afgesproken.  

Bij het delen van foto’s op social media dient Jet Couzijn te worden vermeld. Dit in de beschrijving of door middel van een tag. 

Je mag deze foto’s op geen enkele wijze bewerken of wijzigen.​​ 

De fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele weersomstandigheden die op de foto te zien zijn. Als het weer niet meezit, wordt na overleg met de opdrachtgever besloten of de fotoshoot doorgaat. Als de fotograaf reiskosten heeft gemaakt en de fotoshoot gaat toch niet door, worden de reiskosten alsnog vergoed door de opdrachtgever. 

4. BETALING

De betalingstermijn voor de factuur is 30 dagen, tenzij anders is vermeld.

Jet Couzijn Photography is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. De fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Het volledige bedrag dient voor de uitvoering van de overeenkomst te zijn voldaan.

Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht (extra uren, meer foto's geleverd), welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van der wederpartij, zal de wederpartij deze kosten en/of dit meerwerk aan de fotograaf verschuldigd zijn. 

Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. 

 5. AUTEURSRECHT​

Het auteursrecht op de fotografische werken berust ten alle tijden bij de fotograaf wordt niet overgedragen tenzij dit anders is afgesproken. De opdrachtgever dient ten alle tijden de fotograaf te vermelden bij het delen of commercieel gebruik van beelden.

De foto's mogen door de wederpartij slechts worden gebruikt binnen de privésfeer en op social media worden gedeeld in de beperkte kring van familie en vrienden.

Toestemming voor publicatie of verveelvoudiging door de wederpartij van een beelden wordt uitsluitend schriftelijk (via e-mail) en voorafgaand verleend.

De wederpartij geeft de fotograaf toestemming om beelden voor promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij anders is afgesproken. ​

6. OVERIG​ 

De fotograaf zal ten alle tijden haar uiterste best doen voor het beste resultaat, in alle omstandigheden, en werken in de gebruikelijke stijl.

Bij slecht weer wordt de fotoshoot verplaatst. Bij ziekte wordt de fotoshoot ook verplaatst naar een ander passend moment. 

Bij ziekte van de fotograaf tijdens een bruiloft, wordt na overleg met het bruidspaar naar een oplossing en een vervangende fotograaf gezocht. Bij overige shoots wordt de datum verzet.​ 

Cadeau-/tegoedbonnen kunnen worden ingezet bij het boeken van een shoot en worden in mindering gebracht op de pakket prijs. 

De prijzen mogen gewijzigd worden, tenzij er sprake is van een overeenkomst.​ 

Bij ontevredenheid van de opdrachtgever wordt door middel van een overleg gekeken naar een zo goed mogelijke oplossing. Hierbij wordt geen geld teruggegeven. ​ 

Jet Couzijn Photography behoudt het recht om deze voorwaarden te veranderen. De opdrachtgever gaat akkoord met deze voorwaarden bij een overeenkomst.